Tại sao tôi bị đánh giá là không tốt (Bad)?

Ngoc Le

Căn cứ vào cách tính điểm của nhà bán hàng, nhà bán hàng không đạt một hay nhiều chỉ tiêu về:

  • Điểm giao hàng
  • Tỷ lệ hủy hàng
  • Tỉ lệ giao sai
  • giao thiếu
  • Tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm đã dẫn đến mức đánh giá này.
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích