Đánh giá chất lượng Nhà bán hàng có nghĩa là gì?

Ngoc Le

"Mục đánh giá chất lượng nhà bán hàng trên hệ thống Seller Center nhẳm để tăng khả năng doanh thu của nhà bán hàng và làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Chức năng này sẽ hiển thị dưới thanh mục thông tin nhà bán hàng và mục đánh giá nhà bán hàng trên Website Lazada. Thêm vào đó điểm đánh giá của nhà bán hàng sẽ được Lazada tổng hợp và cập nhật hằng tháng dựa trên hiệu quả hoạt động của nhà bán hàng.
Ngoài ra, những nhà bán hàng 5 sao sẽ được đánh giá với biểu tượng là ""Nhà bán hàng tiêu biểu"". Việc đánh giá này nhằm để thu hút lòng tin khách hàng hàng và xây dựng sự tin tưởng của khách hàng với công ty cũng như việc tăng doanh số và lợi ích."

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích