Tỉ lệ giao sai/giao thiếu được tính như thế nào?

Ngoc Le

Tỷ lệ này được tính dựa trên dữ liệu tổng hợp các phàn nàn, trả hàng, đánh giá của khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc khách không nhận được đúng những gì đã được đặt (sai sản phẩm, sai màu, sai mẫu mã, thiếu phụ kiện, quà tặng, khác hình ảnh trên web,…)

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích