Tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm được tính như thế nào?

Ngoc Le

Tỷ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm được tính dựa trên dữ liệu tổng hợp các phàn nàn, trả hàng, đánh giá của khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm như hư hỏng, quá hạn sử dụng, cũ,…

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích