Nhá bán hàng có bắt buộc dùng thùng carton có logo Lazada hay không?

Ngoc Le

Nhà bán hàng không bắt buộc dùng thùng carton có logo Lazada. Nhà bán hàng có thể mua và sử dụng thùng carton của các nhà cung cấp khác với điều kiện thùng carton phải đủ tiêu chuẩn như quy định. Lazada chỉ hợp tác với nhà cung cấp, hổ trợ nhà báln hàng mua vật liệu đóng gói thuận tiện. Nhà bán hàng phải chuẩn bị và quản lý số lượng vật liệu đóng gói, tránh trường hợp không còn thùng hay không đặt được hàng của nhà cung cấp bao gồm nhà cung cấp hợp tác với Lazada.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích