Nhà bán hàng có nhiều sản phẩm với kích thước khác nhau và Lazada không có size thùng mong muốn?

Ngoc Le

Nhà bán hàng phải chuẩn bị thùng carton phù hợp cho sản phẩm. Lazada chỉ là một kênh hỗ trợ cung cấp vật liệu đóng gói cho nhà bán hàng, do đó khi nhà bán hàng không có size phù hợp trên Lazada, nhà bán hàng cần tìm thùng carton phù hợp từ nguồn cung cấp khác.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích