Những yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn đơn hàng trong ngày OVL của nhà bán hàng?

Ngoc Le

"Giới hạn đơn hàng trong ngày (OVL) sẽ được tính toán và cập nhật vào mỗi tuần dựa trên 2 yếu tố:
• Điểm vận hành tuần trước
• Lượng đơn hàng trung bình tuần trước
2 yếu tố này kết hợp sẽ quyết định cấp số nhân cho OVL tuần này."

Bài viết này có hữu ích không? 1 trên 1 thấy hữu ích