Làm thế nào khi khách hàng đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng và nhà bán hàng không có thùng carton?

Ngoc Le

  • Khi tổng khối lượng sản phẩm < 8kg: Nhà bán hàng vui lòng chuẩn bị 1 thùng lớn để có thể đóng gói vừa tất cả các sản phẩm. Nhà bán hàng cần bọc bong bóng khí cho từng sản phẩm để tránh va đập trong quá trình vận chuyển.

  • Khi tổng khối lượng sản phẩm > 8kg: Nhà bán hàng có thể tách đơn hàng thành nhiều kiện hàng bằng cách chuyển trạng thái "Sẵn sàng giao đi" cho từng đơn hàng HOẶC in 2 vận đơn để dán trên 2 kiện hàng và đánh dấu số kiện hàng (vd: Kiện 1/2, 2/2 ...). Nhà bán hàng nên lưu ý cho nhân viên nhận hàng khi giao ra cho đơn vị vận chuyển để có thể ghi chú thông tin hàng nhiều kiện.
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích