Số sao đánh giá của nhà bán hàng trên website dựa điểm đánh giá nào?

Ngoc Le

"Số sao đánh giá của nhà bán hàng dựa vào hiệu quả hoạt động của nhà bán hàng.

Số sao đánh giá trên website của nhà bán hàng sẽ được cập nhật hàng tháng (thay vì hàng tuần như trước đây), dựa trên điểm vận hành trung bình của 4 tuần trong tháng theo tỉ lệ lần lượt là 20%-25%-25%-30% và chia cho 2.
Những nhà bán hàng có sử dụng hình thức FBL số sao sẽ được tính: %DS*điểm đánh giá DS thang điểm 10 + %FBL*10 và chia cho 2"

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích