Cập nhật mới ở mục phân tích bán hàng thuộc seller center

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Tại mục phân tích bán hàng nâng cao ở seller center đã có cập nhật mới, như sau:

 

 1. Doanh thu thất thoát cao
 • Doanh thu thất thoát là số lượng sản phẩm không mua được, bao gồm sản phẩm đã hết hàng hoặc không được kích hoạt.
 • Doanh thu thất thoát được tính dựa vào doanh số bán hàng của sản phẩm khi còn hàng hoặc được kích hoạt

 DTTT.jpg

DTTT2.jpg

2. Collectable Voucher

 • Số lượng mã giảm giá được sưu tầm
 • Số lượng mã giảm giá sử dụng
 • Số lượng khách hàng sử dụng
 • Doanh thu từ mã giảm giá
 • Mức giảm giá trung bình

 DTTT3.jpg3Lượt truy cập

 • Tổng quan lượt truy cập (lượt Khách truy cập, lượt xem, lượt theo dõi, lượt theo dõi mới, lượt hủy theo dõi)
 • Lượt truy cập trang gian hàng (lượt xem gian hàng, lượt xem sản phẩm, tỷ lệ mua hàng)

 DTTT4.jpg

 • Lưu ý: Số liệu được cập nhật hàng ngày
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful