Những câu hỏi liên quan về FBL

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Q: Sau khi tạo yêu cầu thành công, MC gửi hàng đến kho FBL thì cần mang theo giấy tờ gì?

A: NBH cần mang các chứng từ trong các trường hợp sau:

+ NBH tự giao: 02 bản Đơn hàng đã được xác nhận in từ BMS & 1 bản scan form chữ kí + LZD qua lấy hàng: 02 bản Đơn hàng đã được xác nhận in từ BMS & 2 bản scan form chữ kí

***Các yêu cầu nhập kho thiếu các chứng từ trên sẽ không được chấp nhận tại nhà kho

 

Q: Bằng cách nào NBH có thể tạo yêu cầu nhập kho?

A: NBH tạo yêu cầu qua BMS hoặc link form tại [đây]

 

Q: Sản phẩm nhập kho FBL có yêu cầu như thế nào về hạn sử dụng của sản phẩm

A: Phụ thuộc vào HSD của SP, Thời hạn sử dụng = tổng thời HSD hợp lệ của SKU, kể từ sản xuất cho đến ngày hết hạn. Thời hạn còn lại của SP phải >=50% & >=90 ngày khi gửi hàng qua kho

 

Q: Khi NBH tạo yêu cầu rút hàng thành công, thì FBL sẽ tự hoàn hàng cho NBH hay NBH sẽ đến kho để nhận lại hàng? Và NBH nhận được thông báo bằng phương tiện nào?

A: Tùy vào yêu cầu của NBH tạo trong BMS và NBH nhận được thông báo qua mail từ FBL team

 

Q: Nhà bán hàng cá nhân có thể gửi hàng tại FBL không?

A: Tất cả NBH bao gồm cá nhân, công ty, hộ kinh doanh đều có thể đăng ký dùng FBL

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful