Hướng dẫn cập nhật kích thước sản phẩm hàng loạt trên Seller Center

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Bước 1: Chuẩn bị file cập nhật trên Seller Center theo mẫu. Nhà bán hàng vui lòng tải theo mẫu tại [ĐÂY]

Bước 2: Điền thông tin theo mẫu

  • Seller SKU: SKU của nhà bán hàng
  • package_height: chiều cao
  • package_length: chiều dài
  • package_width: chiều rộng
  • package_weight: khối lượng 

Và lưu về với định dạng xlsx hoặc csv

Bước 3: Cập nhật file thông tin vào tab Sản phẩm -> Quản lý Sản phẩm -> Nhập dữ liệu 

2018-08-23_170623.png

2018-08-23_170706.png

Bước 4: Hoàn tất bước cập nhật và chờ hệ thống chấp nhận sự thay đổi

Xin lưu ý: để chắc chắn rằng hệ thống đã cập nhật thành công trên hệ thống, anh/chị vui lòng kiểm tra lại thông tin đã thay đổi sau khi hệ thống chấp nhận sự thay đổi. 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful