Chức năng theo dõi tình trạng đơn hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

1. Hiện tại trên SC đã có cập nhật thêm chức năng mới để seller sẽ có thể kiểm tra tình trạng của đơn hàng sau khi bàn giao cho đơn vị vận chuyển, seller có thể tự kiểm tra

hinh_1.png

2. Seller có thể kiểm tra tình trạng thực tế của đơn hàng bằng cách bấm vào mục "Kiểm tra tình trạng giao hàng", thông báo hiển thị sẽ bao gồm mã vận đơn, đơn vị vận chuyển và tình trạng hiện tại trên hệ thống

hinh2.png

Lưu ý: những đơn hàng ở trạng thái trước ship, bị huỷ trước ship và bị hoàn trả sẽ không có cập nhật tình trạng nhé, hình ảnh minh hoạ như bên dưới

  • Cancel trước ship

hinh3.png

 

  • Ready to ship

hinh4.png

 

  • Đang chờ xử lý

hinh_5.png

 

  • Hàng bị hoàn trả

hinh6.png

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful