Tạo nhóm màu sản phẩm bằng định dạng chữ và hình ảnh thu nhỏ

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

L ưu ý tính năng này chỉ có sẵn cho 28 loại danh mục trang điểm dưới đây theo hình:

User-added image
Nhóm màu theo định dạng chữ: anh/chị có thể tự tạo màu sắc của sản phẩm riêng biệt theo ý bạn thích chứ không cố định theo các danh mục sẵn có trên hệ thống. (Ví dụ như nhóm màu: Đỏ, Color: Christina).
  • Nhóm màu sẽ được giữ nguyên như bộ lọc trên website chỉ với duy nhất một tiêu chuẩn màu sắc cố định trong hệ thống như Hồng, Đỏ, Beige.
User-added image
  • Nhóm màu sắc dưới dạng chữ sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm khi khách hàng chọn màu sắc khác nhau
User-added image


Hình ảnh thu nhỏ: Bạn có thể đăng tải hình ảnh của nhiều phiên bản màu sắc/kích cỡ cho cùng 1 model sản phẩm qua phần “Hình ảnh thu nhỏ” . Đây chính là phần tuỳ chọn hiện trên trang sản phẩm, giúp khách hàng có thể tham khảo các màu sắc khác nhau của cùng 1 model. Phần này được hiển thị như sau:
 
User-added image
 
Với hình ảnh thu nhỏ hiện tại chỉ thể hiện hình ảnh sản phẩm chính, khách hàng không thể thấy rõ sự khác biệt màu sắc qua hình ảnh thu nhỏ. Với diện mạo mới, bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh thu nhỏ để khách hàng có thể thấy rõ màu sắc và kết cấu của sản phẩm
User-added image

Cách nhóm màu bằng chữ và hình ảnh trên file PIF:

Sẽ có 2 cột mới 'Upload Template’ cho 'Color text' (color_text) và ‘Color Thumbnail’ (color_thumbnail)
Color text (color_text) không thể tự động điền vào nhóm màu (color_hb) giá trị giống như trên máy tính vì tệp không được định dạng sẵn
Bạn chỉ có 1 lựa chọn để tải lên URL cho màu sắc thu nhỏ tương tự như hình ảnh, công cụ cắt hình ảnh sẽ không có sẵn trong PIF
User-added image
 
Cách để sử dụng nhóm màu bằng chữ và hình ảnh trên PIF:

getcategoryattributes sẽ trả lại 2 thuộc tính “ nhóm màu” và “hình ảnh thu nhỏ”
User-added image
Để biết thông tin chi tiết từng bước cho việc nhóm màu theo định dạng chữ có kèm hình ảnh tại [LINK]
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful