NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – Phản hồi đánh giá nhận xét Khách hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Q: Đánh giá và bình luận Nhà bán hàng/ Sản phẩm là gì?

A: Đánh giá và bình luận NBH và sản phẩm đến từ phía khách hàng đã mua và nhận hàng thành công. Khách hàng có thể đánh giá NBH theo 3 cấp độ Tốt – Trung bình – Chưa tốt, và đánh giá sản phẩm theo thang từ 1 đến 5 sao. Khách hàng có thể nhận xét về dịch vụ của NBH và chất lượng sản phẩm

 

Q: Phản hồi lại đánh giá nhận xét là gì ?

A: NBH có thể phản hồi trực tiếp trên đánh giá nhận xét của khách hàng

 

Q: Khách hàng có thể tiếp tục trả lời trên phản hồi của Nhà Bán Hàng không ?

A: Khách hàng có thể trả lời trên phản hồi sẵn có của Nhà Bán Hàng.

 

Q: Nhà Bán Hàng phải làm thế nào khi không hài lòng nhận xét của Khách hàng hoặc nhận xét không phù hợp/mất lịch sự ?

A: Nhà Bán Hàng vui lòng thông báo cho Lazada về các phản hồi không phù hợp bằng cách gởi “Báo cáo vi phạm”. Đội ngũ Lazada sẽ tiến hành xử lý.

 

Q: Mất bao lâu để Lazada kiểm duyệt cho phản hồi của Nhà Bán Hàng

A: Quy trình kiểm duyệt sẽ mất 48 giờ, không bao gồm cuối tuần và các ngày lễ

 

Q: NBH được phản hồi tối đa bao nhiêu lần?

A: NBH chỉ được 1 lần duy nhất phản hồi thông tin với khách

 

Q: NBH có được chỉnh sửa nội dung phản hồi hay không?

A: NBH được phép chỉnh sửa nội dung nếu phản hồi của NBH đang chờ xét duyệt

 

Q: Điều gì xảy ra nếu NBH bấm báo cáo phản hồi của khách

A: Đối với phản hồi đầu tiên của khách, NBH bấm báo cáo thì các nội dung phản hồi sau đó sẽ không hiển thị. Ngược lại, nếu NBH bấm báo cáo các phản hồi của khách sau phản hồi đầu tiên thì các nội dung sau phản hồi này sẽ không hiển thị

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful