CÁC KÊNH HỖ TRỢ NHÀ BÁN HÀNG LAZADA

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

1. Cách thức liên hệ PSC

*****Vui lòng tìm đến bộ phận PSC để được hỗ trợ các vấn đề bạn gặp phải. Chat hoặc để yêu cầu các vấn đề tại các biểu mẫu dưới đây:
👉 Vận chuyển: https://lzd.co/PSC-van-chuyen
👉 Lỗi hệ thống: https://lzd.co/PSC-loi-he-thong
👉 Nội dung sản phẩm: https://lzd.co/PSC-noi-dung-sp
👉 Tính năng công cụ: https://lzd.co/PSC-tinh-nang-cong-cu
👉 Tài chính: https://lzd.co/PSC-tai-chinh
👉 Xử lý đơn hàng và đổi trả: https://lzd.co/PSC-xu-ly-don-hang


2. Tìm kiếm tài liệu

2.1 TÍNH NĂNG - CÔNG CỤ
↪️ Mã giảm giá nhà bán hàng: https://lzd.co/Seller-Voucher
↪️ Sản phẩm được tài trợ: https://lzd.co/sponsor-product
↪️ Công cụ Chat now: https://lzd.co/Chat-Now
↪️ Trang trí gian hàng: https://lzd.co/Store-Builder
https://lzd.co/Store-Builder-2
↪️ Đẩy sản phẩm: https://lzd.co/Seller-Pick
↪️ Phân tích nâng cao: https://lzd.co/Business-advisor
↪️ Trợ giá vận chuyển: https://lzd.co/shipping-fee
↪️ Công cụ hỗ trợ trang trí trang thông tin sản phẩm - Lorikeet: https://lzd.co/Cong-cu-Lorikeet

2.2 HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG

🔖Khởi đầu thuận lợi cho NBH mới: https://lzd.co/Khoi-dau-thuan-loi
🔖Quy Trình xử lý đơn hàng: https://lzd.co/Quy-trinh-xu-ly-don-hang
🔖Quy trình và chính sách hàng trả về: https://lzd.co/Hang-tra-ve
🔖Thu hút lượt truy cập về gian hàng: https://lzd.co/Hut-luot-truy-cap
🔖Quy trình thanh toán của Lazada: https://lzd.co/qQuy-trinh-thanh-toan
🔖Cải thiện tỷ lệ đánh giá và bình luận của khách hàng: https://lzd.co/cai-thien-ti-le-danh-gia
🔖Các quy chuẩn để tối ưu nội dung sản phẩm: https://lzd.co/Toi-uu-noi-dung-san-pham
🔖Thời khóa biểu các lớp học Online/ Webinar: https://lzd.co/Thoi-khoa-bieu

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful