Nhà bán hàng đang ở Chế độ tạm nghỉ

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

“Chế độ tạm nghỉ” là gì?

holi.png

“Chế độ tạm nghỉ” hay còn gọi là “Holiday mode” là trạng thái được thay đổi bởi 2 lý do:
1. Nhà bán hàng chủ động chuyển sang Chế độ tạm nghỉ vì lý do cá nhân
2. Nhà bán hàng không có bất cứ hoạt động nào trên Seller Center trong vòng 60 ngày

Khi Nhà bán hàng đang ở Chế độ tạm nghỉ, tất cả SKU sẽ không hiển thị trên website. Xem ví dụ bên dưới:

Dưới mục “Quản lý sản phẩm”, mục “Có thể mua”, nhà bán hàng sẽ nhìn thấy tất cả những SKU đang online với trạng thái hiển thị có dấu “X” đỏ

holi2.png

Điều này không có nghĩa là SKU của nhà bán hàng bị khóa, nó chỉ có nghĩa là khách hàng sẽ không thể thấy những SKU này trên website Lazada.

Để SKU có thể hiển thị trở lại, đến mục “Thông tin” [Symbol] “Thông tin chung”, đổi Chế độ tạm nghỉ (Holiday mode) từ sang Không

holi3.png

Q: Tại sao nhà bán hàng lại đổi trạng thái sang “Chế độ tạm nghỉ” ?

A: Khi nhà bán hàng đang tạm nghỉ và có đơn hàng phát sinh, đơn hàng có khả năng bị hủy do quá thời hạn giao hàng. Để đảm bảo trải nghiệm của khách hàng không bị ảnh hưởng bởi việc hủy đơn hàng, Lazada sẽ chuyển trạng thái gian hàng của nhà bán hàng sang Chế độ tạm nghỉ đến khi nhà bán hàng đăng nhập và hoạt động trở lại trên Seller Center.


Q: Điều gì sẽ xảy ra khi gian hàng nhà bán hàng tiếp tục ở “Chế độ tạm nghỉ” ?

A: Nếu tài khoản chuyển sang “Chế độ tạm nghỉ” vì lý do không hoạt động trong 60 ngày, Nhà bán hàng sẽ nhận được email thông báo, đồng thời khuyến khích nhà bán hàng đăng nhập Seller Center trở lại để chăm sóc cho gian hàng của mình. Nếu Nhà bán hàng vẫn không có bất cứ hoạt động nào diễn ra trong vòng 30 ngày tiếp theo, tài khoản của bạn sẽ bị khóa.


*Để mở lại tài khoản, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Nhà bán hàng PSC thông qua đường dẫn [Đây]

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful