MEDIA CENTER - Hướng dẫn sử dụng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Media Center là gì

Media Center là kho lưu trữ trực tuyến cho phép bạn lưu trữ và quản lý hình ảnh; đồng thời sử dụng chúng để tạo và trang trí sản phẩm. Tài liệu này hướng dẫn bạn cách truy cập và sử dụng Media Center.

1.    Truy cập Media Center

 Media Center được đặt ngay trong Seller Center. Có hai cách để truy cập Media Center. Bạn có thể dễ dàng truy cập bằng cách vào tài khoản Seller Center, nhấp vào Sản phẩm -> Media Center, và đến trực tiếp trang Media Center.

 

 Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập bằng cách nhấp vào đường dẫn dưới đây (thông qua các trình duyệt như Chromes…)

sellercenter.lazada.vn/mediacenter

 

 

 

 2. Quản lý Hình ảnh

2.1   Đăng tải hình trên Media Center

 Có hai phương pháp để đăng tải hình lên Media Center: Từ thư mục lưu trữ hình ảnh trong máy tính hoặc từ đường dẫn trực tuyến.

 2.1.1 Đăng tải hình ảnh từ thư mục trong máy tính:

 Đảm bảo rằng bạn chọn đúng thư mục mà bạn cần đăng tải hình ảnh, nhấp vào “Đăng tải hình ảnh”

 

 Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra cho phép bạn đăng tải hình ảnh. Tại đây, bạn có thể kéo và thả hình ảnh từ thư mục trong máy tính hoặc chọn “Nhấp vào đây” để dẫn đến thư mục chứa hình ảnh của bạn. 

Một khi bạn đã chọn xong, hình ảnh sẽ được đăng tải ngay lập tức. Bạn sẽ nhìn thấy thanh công cụ thể hiện quá trình đăng tải. Thanh công cụ này sẽ hiển thị trạng thái đăng tải của từng hình ảnh mà bạn đang đăng tải. Bạn có thể ẩn thanh công cụ và vẫn có thể nhìn thấy trang thái chung của việc đăng tải.

 

 

 2.1.2 Đăng tải hình ảnh từ đường dẫn URL:

 Để đăng tải hình ảnh từ đường dẫn URL, chọn “Đăng tải hình ảnh” sau đó chọn “URL” trong cửa sổ pop-up. Sao chép và dán đường dẫn hình ảnh mà bạn muốn đăng tải vào khung.

 

Bạn có thể dán nhiều đường dẫn URL để đăng tải cùng lúc. Đảm bảo rằng bạn nhấn “Enter” (xuống dòng) cho từng đường dẫn. Mỗi đường dẫn URL phải ở một dòng riêng biệt.

 2.2  Xem hình ảnh

 Để xem hình, nhấp đúp vào tấm ảnh. Hình ảnh xem trước sẽ hiển thị dưới dạng toàn màn hình. Cửa sổ hình ảnh cũng thể hiện những thông tin cơ bản của hình như Tên, Dung lượng và Kích cỡ. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện những thao tác sau:

  • Sao chép đường dẫn hình ảnh
  • Tải hình ảnh

 

2.3  Đổi tên hình ảnh

Để đổi tên, nhấp vào hình ảnh. Phía dưới khung sẽ xuất hiện nút “Đổi tên”. Nhấp vào nút này để thay đổi tên cho hình ảnh.

  

  

2.4   Xóa hình ảnh

 Để xóa, nhấp vào hình ảnh. Phía dưới khung sẽ xuất hiện nút “Xóa”. Nhấp vào nút này để xóa bỏ hình ảnh ra khỏi Media Center.

 

Sẽ có một pop-up hiện ra để đảm bảo rằng bạn không xóa nhầm hình ảnh. Nhấp vào nút “Xóa” nếu bạn chắc chắn muốn xóa hình ảnh ra khỏi Media Center

 

 2.5   Sao chép/Xuất đường dẫn URL

Để sao chép đường dẫn URL, nhấp phải vào hình ảnh. Danh sách thả xuống sẽ hiện ra các lựa chọn để “Sao chép URL” hoặc “Xuất URL” với tập tin định dạng URL.

 Nhấp vào Sao chép URL để sao chép đường dẫn hình ảnh

 

 

Hoặc nhấp vào “Xuất URL” để xuất các đường dẫn hình ảnh với tập tin định dạng csv

 

 

2.6   Cắt hình ảnh

Để cắt hình ảnh, nhấp phải vào tấm ảnh. Danh sách thả xuống sẽ hiện ra các lựa chọn để “Chỉnh sửa hình ảnh”

 

Cắt hình ảnh với kích thước phù hợp và nhấp “Lưu và Kết thúc”

 

 

 3.    Quản lý Thư mục

3.1   Tạo thư mục

 Để tạo thư mục mới, nhấp vào nút “Thư mục mới” trên thanh công cụ.

 

Hệ thống sẽ tự động tạo một thư mục mới cho bạn. Hãy đặt tên cho thư mục này!

 

 3.2   Xem thư mục

Để xem thư mục, nhấp đúp vào thư mục.

3.3   Đổi tên hình ảnh

Để đổi tên, nhấp phải vào thư mục. Danh sách thả xuống sẽ hiện ra các lựa chọn để đổi tên. Nhấp vào “Đổi tên” thư mục.

 

  

 3.4   Xóa thư mục

Để xóa, nhấp phải vào thư mục. Danh sách thả xuống sẽ hiện ra lựa chọn để xóa. Nhấp vào “Xóa” để xóa thư mục khỏi Media Center.

Cửa sổ pop-up sẽ hiện ra để đảm bảo rằng bạn không xóa nhầm thư mục. Nhấp vào “OK” nếu bạn chắc chắn muốn xóa thư mục khỏi Media Center.

 

 

4.    Quản lý Tập tin

4.1   Tìm kiếm

4.1.1 Tìm kiếm cơ bản

Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh/thư mục bằng cách gõ tên vào thanh tìm kiếm.

 

 Để xóa tìm kiếm, nhấp vào Xóa kết quả tìm kiếm 

4.1.2 Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao cho phép giới hạn số lượng tập tin hiển thị sao cho phù hợp với lựa chọn của bạn. Nhấp vào “Nâng cao” trên thanh công cụ. Tại đây, bạn có thể cài đặt điều kiện tìm kiếm. Tính năng này giúp bạn dễ dàng tìm được kết quả chính xác.

 

 

Bạn có thể cài đặt điều kiện như sau:

  • Cài đặt khoản thời gian: Với lựa chọn này, công cụ tìm kiếm sẽ lọc ra những tập tin được đăng tải trong khoản thời gian mà bạn chọn.
  • Tìm trong thư mục hiện tại: Với lựa chọn này, công cụ tìm kiếm sẽ chỉ lọc các tập tin trong thư mục mà bạn đang xem.

 

 

Bạn có thể cài đặt 1 hoặc nhiều điều kiện cùng lúc. Ví dụ, bạn chọn Thời gian đăng tải = 1/5 đến 5/5 và Tìm trong thư mục hiện tại. Đừng quên gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm. Kết quả nhận được sẽ trùng khớp với các điều kiện của bạn.

 

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

Q: Giới hạn dung lượng của công cụ này là bao nhiêu?

A: Giới hạn dung lượng là 500 MB


Q: Công cụ media center có đăng tải được clips hay không?

A: Hiện tại, công cụ chưa hỗ trợ đăng tải clips

 

Q: Hình ảnh được đính trên media center có dùng được cho Lorikeet không?

A: Hiện tại, công cụ này chỉ hỗ trợ được cho phần Tùy chỉnh của Lorikeet


Q: Công cụ media center này có bắt buộc hay không?

A: Không bắt buộc


Q: Điều kiện nào để hình ảnh được đăng tải trên Media center?

A: Kích thước tối đa : 5000x5000, dung lượng tối đa: 3Mb, Đuôi hình ảnh: .jpg, .jpeg, .png


Q: Để upload bằng link dẫn (URL) thì lấy nguồn từ đâu?

A: Lấy nguồn hình ảnh từ các trang mạng xã hội hay các kho lưu trữ hình ảnh thông qua thao tác lấy địa chỉ hình ảnh (copy image address)

Q: Công cụ media center có cắt hình được không?

A: Công cụ media center có hỗ trợ cắt hình được


Q: Hình ảnh trong công cụ media center có thể di chuyển vào thư mục được tạo trên media center không?

A: Không thể di chuyển, tuy nhiên NBH có thể sao chép URL và dán vào thư mục


Q: NBH được đăng bao nhiêu hình ảnh trong tính năng media center?

A: NBH có thể đăng tải đến hết dung lượng công cụ media center


Q: NBH gặp lỗi khi đăng tải hình ảnh thì NBH liên hệ Content qua đâu?

A: Fomrstack Content, link dẫn đính kèm:

https://lazadacontent.formstack.com/forms/vn_general_form_content

 

Q: Có bao nhiêu cách để tải hình ảnh trên Media center?

A: 02 cách:
+ Upload: đăng từ thư mục trên máy tính
+ URL: đăng trực tuyến từ copy link hình ảnh (ấn chuột phải vào hình ảnh -> copy image address)

 

Q: Điểm khác nhau giữa Upload và URL là gì?

A: Điểm khác nhau như sau:

- Upload: mỗi lần chỉ thao tác trên 1 hình ảnh.
- URL: có thể sao chép nhiều địa chỉ hình ảnh và lưu cùng lúc (ngăn cách bởi dấu ngắt dòng).

 

Q: Kích thước quy định đối với việc tải hình ảnh lên media center có áp dụng với phương pháp tải hình bằng url luôn hay không?

A: Kích thước đăng tải hình ảnh và đăng hình bằng URL điều kiện là giống như nhau, cụ thể là: Kích thước tối đa : 5000x5000, dung lượng tối đa: 3Mb, Đuôi hình ảnh: .jpg, .jpeg, .png

 

 

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful