Lưu ý về điều chỉnh định dạng ngân hàng mới

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nhằm tự động hóa và giảm rủi ro trong mọi giao dịch phát sinh trong từng chu kỳ thanh toán, bộ phận tài chính vừa triển khai hệ thống thanh toán với nhiều cập nhật mới. Tuy nhiên hệ thống chỉ nhận diện đúng thông tin nếu nhà bán hàng cập nhật đúng định dạng trên hệ thống, vì thế anh/chị vui lòng xác nhân và điều chỉnh đúng định dạng theo thông tin ngân hàng đã tồn tại trên hệ thống Seller Center

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  1. Chủ tài khoản ngân hàng
    1. Viết tiếng Việt không dấu: Anh/chị vui lòng viết tiếng Việt không dấu. Ví dụ nếu chủ tài khoản ngân hàng là : NGUYỄN VĂN A thì sẽ viết là NGUYEN VAN A
    2. Không được nhiều hơn 60 ký tự ( bao gồm cả khoảng trắng) : đối với trường hợp chủ tài khoản ngân hàng dài hơn 60 ký tự, anh/chị vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành xin chủ tài khoản viết tắt dùng trong ngân hàng ( mỗi tài khoản đều đã được ngân hàng cung cấp cho tên viết tắt này) .
    3. Ví dụ : Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Tin Hoc Vien Thong Tien Phong thì sẽ có tên viết tắt ngân hàng cấp là Cong ty TNHH TM DV Tin Hoc Vien Thong Tien Phong 
    4. Không được chứa ký tự đặc biệt: xem các ký tự đặc biệt  Nếu tên chủ tài khoản có chưa ký tự đặc biệt, anh/chị vui lòng liên hệ ngân hàng xin tên chủ tài khoản dùng trong ngân hàng với điều kiện ký tự đặc biệt đã được thay bằng chữ. Ví dụ : Công ty TNHH A & B phải được thay đổi thành Công ty TNHH A VÀ B

 

Was this article helpful? 0 out of 1 found this helpful