Tính năng đẩy sản phẩm (Seller Picks)

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

1.Seller picks (đẩy sản phẩm) là gì?

Tính năng “Đẩy sản sản phẩm ” hỗ trợ tăng tăng khả năng hiển thị của của các sản phẩm chủ đạo của gian hàng trên trang trang tìm kiếm, giúp tăng doanh số.

User-added image

2. Vị trí hiển thị

  • Tăng khả năng hiển thị trên trang tìm kiếm
  • Cuối trang tìm kiếm
  • Trang gian hàng nhà bán hàng

3. Các tiêu chí và lượt sản phẩm được chọn
- Đối với nhà bán hàng mới (14 ngày đầu tiên)

  • Có ít nhất 3 SKU hoạt động
  • Lượt sử dụng sản phẩm: 1

- Đối với các nhà bán hàng còn lại

  • Có ít nhất 3 SKU hoạt động
  • Lượt sử dụng sản phẩm: 3
  • Chỉ số đánh giá nhà bán hàng >=60%
  • Tỉ lệ phản hồi chat với khách hàng >=85%

Lưu ý: 
Dữ liệu mới được cập nhật mỗi 2AM thứ Hai hàng tuần, do đó danh sách nhà bán hàng được kích hạt tính năng sẽ theo đó thay đổi, chỉ nhà bán hàng có đủ tiêu chí đề ra mới có thể chọn lựa sản phẩm trong mục Đẩy sản phẩm

Nhà bán hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tại [ĐÂY] và hướng dẫn qua video tại [ĐÂY]

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful