Biểu mẫu liên hệ với bộ phận tài chính (Áp dụng từ tháng 5/2018)

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Kính chào nhà bán hàng 

Để hỗ trợ tốt nhất cho nhà bán hàng về vấn đề tài chính, anh/chị vui lòng truy cập vào mẫu form“Hỗ trợ tài chính” trong phần các câu hỏi thường gặp tại trung tâm hỗ trợ nhà bán hàng FAQs hoặc liên hệ qua kênh chat cùng PSC. Bộ phận tài chính sẽ kiểm tra và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đi đến biểu mẫu 

Was this article helpful? 0 out of 1 found this helpful