Giới hạn số lượng SKU dành cho nhà bán hàng mới

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

 

Đối với các nhà bán hàng đăng ký bán hàng trên Lazada từ 24.05.2018, số lượng sản phẩm mà nhà bán hàng có thể đăng tối đa là 500 sản phẩm cho đến khi nhà bán hàng có thể đạt 30 đơn hàng trong 90 ngày.

Việc giới hạn sản phẩm này nhằm giúp nhà bán hàng có thể tập trung vào chất lượng nội dung sản phẩm.

1. Nhà bán hàng sẽ kiểm tra và loại bỏ những sản phẩm có kết quả hoạt động kém và thay thế bằng các sản phẩm có tiềm năng cao hơn, nhà bán hàng có thể dựa vào [Công cụ phân tích chỉ số bán hàng] để thu thập dữ liệu này.

2. Đối với các sản phẩm có nhiều màu sắc và size khác nhau, sản phẩm sẽ được tính là 1 SKU trong số 500 SKU mà nhà bán hàng được upload. Hướng dẫn tạo sản phẩm có nhiều thuộc tính tại [ĐÂY]

3. Điền đầy đủ các thuộc tính sản phẩm để nâng cao tìm kiếm. Xem thêm [tại đây]

4. Tối ưu hóa nội dung sản phẩm bằng cách chèn thêm hình ảnh sinh động và cung cấp các thông tin hữu ích. Xem thêm [tại đây]. Bạn cũng thể tham khảo hướng dẫn về hình ảnh sản phẩm [tại đây]

Lưu ý:

  • Nhà bán hàng có thể kiểm tra số lượng SKU ở trạng thái hoạt động tại ô "Có thể mua" trong mục Quản lý đơn hàng

User-added image

  • Nhà bán hàng không nên để các sản phẩm trong trạng thái hoạt động mà không có tồn kho, đối với các sản phẩm hết hàng, nhà bán hàng có thể tắt sản phẩm.
  • Sử dụng các công cụ hỗ trợ kinh doanh để tăng số lượng đơn hàng và không còn bị giới hạn số lượng SKU
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful