Hướng dẫn sử dụng Lazada Open Platform

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Giới thiệu:

Lazada Open Platform là một nền tảng tích hợp để cung cấp dịch vụ tạo, duy trì, nâng cấp và quản lý kết nối API với các tính năng nổi bật như:

  •  Thư viện API mở
  • Kết nối ổn định
  • Nền tảng thống nhất
  • Bảo mật thông tin
  • Tài khoản thống nhất
  • Bảng quản lý dữ liệu
  • SDK đa ngôn ngữ

Tạo tài khoản developer

Đăng ký ứng dụng

Trạng thái của danh mục ứng dụng sẽ chuyển sang Pending. Yêu cầu đăng ký của NBH sẽ được bộ phận quản lý xem xét và chấp thuận.

Cập nhật chi tiết ứng dụng:

Sau khi yêu cầu đăng ký vào danh mục của NBH được chấp thuận bởi bộ phận quản lý, trạng thái của danh mục sẽ chuyển thành Active. NBH đã có thể cập nhật chi tiết của ứng dụng.

Sau khi yêu cầu đăng ký vào danh mục của NBH được chấp thuận bởi bộ phận quản lý, trạng thái của danh mục sẽ chuyển thành Active. NBH đã có thể cập nhật chi tiết của ứng dụng.

Nhà Bán Hàng có thể xem thêm thông tin chi tiết hướng dẫn sử dụng Lazada Open Platform dưới dạng video tại [LINK] hoặc tải nội dung chi tiết tại [LINK].

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful