Hệ thống Quản lý FBL - BMS

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nhằm hỗ trợ các NBH phát triển một cách toàn diện, trong thời gian qua, Lazada đã tiến hành cải tiến dịch vụ và hệ thống Xử lí đơn hàng bởi Lazada - FBL với nhiều chức năng hơn để giúp NBH quản lý hiệu quả hàng hóa và xử lý đơn hàng nhanh chóng mang tên: Hệ thống Quản lý FBL - BMS.

Chính thức ra mắt vào ngày 06/03/2018, Hệ thống này sẽ giúp NBH dễ dàng hơn trong việc kiểm tra hàng tồn kho, quy trình nhập/ rút hàng và báo cáo doanh thu.

Cách mở cổng thông tin BMS & Trang chủ:

Đăng nhập vào Seller Center -> Click chuột vào Sản phẩm (Products) > Chọn Xử lý đơn hàng bởi Lazada (Fulfillment by Lazada)

Capture.PNG

 

Sau khi chọn vào mục Xử lý đơn hàng bởi Lazada, NBH sẽ được đưa thẳng tới trang chủ của BMS.
Trang chủ (Home) – tổng quan về số đơn nhập hàng (hàng gửi tới kho), đơn hàng trả về (trả về từ
Kho), đơn hàng của khách hàng và xu hướng đơn hàng FBL trong vòng 7 ngày qua. 


Capture.PNG

 

Tổng quan trang quản lý sản phẩm:

Quản lý sản phẩm: NBH có thể quản lý các đặc tính của sản phẩm như: mã vạch, thêm sản phẩm mới và các thông tin liên quan tới sản phẩm ở mục này.


Chỉ cần chọn vào từng mã Lazada SKU ID hoặc chọn Chỉnh sửa (Edit) để thay đổi. Đồng thời, lựa chọn (Chỉnh sửa toàn bộ) Mass Edit để thay đổi toàn bộ thông tin trong file excel tải về và sau đó đăng tải mẫu.

Capture.PNG

Tổng quan trang quản lí tồn kho:

Thư mục Quản lý tồn kho (Manage Inventory) bao gồm cả Gửi về kho và Trả hàng từ kho.
Gửi về kho – thể hiện chi tiết toàn bộ sản phẩm gửi về kho Lazada của NBH.
Trả hàng từ kho – thể hiện toàn bộ chị tiết thông tin của sản phẩm mà NBH yêu cầu kho trả về.

Capture.PNG

 

Để biết rõ hơn thông tin về cách nhập SKU và cách thức tạo yêu cầu gửi hàng tới kho, trả hàng từ kho, NBH vui lòng xem thông tin chi tiết hướng dẫn cụ thể tại [LINK

Bên cạnh đó, Lazada tổ chức lớp học Trực Tuyến về Hệ Thống Quản lý FBL - BMS vào lúc 10:00 Sáng ngày 02/03/2018 tại [LINK]

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful