OVL – Chỉ số giới hạn đơn hàng đối với chính sách mới

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Giới hạn đơn hàng (OVL) là tổng số đơn hàng cố định mà NBH nhận được trong một ngày. Đây là
chỉ số được điều chỉnh bởi Lazada và được tính toán vào mỗi thứ năm hàng tuần.

OVL giúp NBH quản lý việc xử lý đơn hàng và cải thiện tình hình hủy đơn hàng khi gặp phải các vấn đề sau:
➢ Bị hạn chế về năng lực (thiếu nhân lực,…)
➢ Vấn đề về xử lý đơn hàng, chuỗi cung ứng dài với 1 vài sản phẩm nhất định
➢ Vấn đề quản lý hàng tồn kho
➢ Vấn đề quản lý giá

NBH có thể theo dõi được chỉ số OVL hiện tại trên Seller Center theo hình ảnh:

Capture.PNG

NBH nếu hơn 10 đơn mỗi tuần và có tỷ lệ tự hủy đơn hàng >10% sẽ có OVL giảm 50% so với lượng đơn hàng trung bình trong ngày. Việc này sẽ giúp NBH quản lý tốt hơn số lượng đơn hàng bị hủy.

VÍ DỤ:

  • OVL hiện tại của NBH: 6000 đơn/ ngày.
  • 1 tuần NBH bán được 50 đơn -> Số đơn hàng trung bình ngày: 7 đơn hàng.
  • Nếu NBH hủy từ 5 đơn hàng trở lên trong 1 tuần -> OVL mới 4 đơn/ ngày (OVL giảm ½ đơn hàng trung bình 1 ngày).

Capture.PNG

LƯU Ý:

  • Tỷ lệ hủy đơn chỉ được tính khi đơn hàng hủy do lỗi của nhà bán hàng (sai giá, hết hàng….)
  • Không áp dụng giảm 50% OVL đối với NBH mới dưới 8 tuần tính từ thời điểm đăng ký.
  • Cải thiện tình hình hủy đơn hàng là yếu tố cốt lõi để tăng chỉ số OVL.

Capture.PNG

Những đơn hàng phát sinh trong ngày (bất kể trạng thái đơn hàng là Đang xử lý, Sẵn sàng giao đi, Đang giao hàng hay Đã hủy) sẽ được ghi nhận để tính OVL, ngoại trừ những Đơn hàng được xử lý bởi Lazada (FBL) là trường hợp ngoại lệ.

Khi gian hàng chạm mốc OVL, tất cả các sản phẩm của NBH sẽ mất hiển thị trên Lazada, gian hàng sẽ không có đơn hàng mới trên Seller Center cho đến khi OVL của NBH được thiết lập lại.

Trong thời gian này, NBH vẫn có thể đăng nhập vào Seller Center để xử lý đơn hàng cũ và thực hiện các chức năng khác.

Để tìm hiểu thêm thông tin về những câu hỏi thường gặp về vấn đề OVL, anh/chị vui lòng tham khảo tại [LINK] 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful