Quy trình xác nhận đơn hàng của NBH với khách hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

NBH nên liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin trước khi duyệt và giao đơn hàng theo nội dung hướng dẫn trao đổi ở hình bên dưới hoặc theo LINK

Capture.PNG

Để biết rõ thông tin chi tiết cho đơn hàng mà khách hàng đặt mua, NBH vui lòng xem chi tiết tại seller center:

Untitled.png

 Hình thức thanh toán sẽ có các hình thức sau:

  • Cash on delivery: Thanh toán bằng tiền mặt.
  • Cybersource: Thanh toán bằng thẻ tín dụng.
  • NoPayment: Khách hàng sẽ không thanh toán nhưng Lazada vẫn thanh toán cho NBH đầy đủ.
  • ManualInstallmentsCC: Khách hàng chọn hình thức trả góp nhưng Lazada vẫn thanh toán cho NBH đầy đủ.

Trường hợp NBH cần xác nhận lại đơn hàng khi khách hàng đổi ý, không liên hệ được, … vui lòng sử dụng công cụ hỗ trợ xác nhận đơn hàng theo LINK với từng bước sau:

 Untitled.png

 

Tùy vào số lượng đơn hàng cần xác nhận lại, NBH sẽ chọn chức năng phù hợp:

Capture.PNG

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful