Các bước hướng dẫn dành cho nhà bán hàng mới theo từng ngày

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Đăng ký khóa học trực tuyến để hiểu rõ về quy trình hoạt động của Lazada tại ĐÂY

new_seller.jpg

Chủ đề Nội dung

Tài liệu học

Ngày 1: Tạo và nâng cao nội dung sản phẩm

 

Tạo sản phẩm 

 

 

 

Cách đăng tải từng sản phẩm trên sellercenter

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

Cách đăng tải hàng loạt sản phẩm.

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

Cách đăng tải sản phẩm khi NBH đã có webiste riêng

 

TÀI LIỆU

LỚP HỌC

Cách gộp màu/kích thước sản phẩm

 

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

Cách bổ sung thương hiệu vào cơ sở dữ liệu của Lazada

 

TÀI LIỆU

LỚP HỌC

Nâng cao nội dung sản phẩm

Quy chuẩn đặt tên sản phẩm

 

TÀI LIỆU

LỚP HỌC

Quy chuẩn chèn hình ảnh và nội dung sản phẩm

 

TÀI LIỆU

LỚP HỌC

 Các lý do từ chối duyệt sản phẩm thường gặp

 

TÀI LIỆU

LỚP HỌC

Quản lý sản phẩm

Điều chỉnh giá và hàng tồn

 

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

Chương trình khuyến mãi

 

Cách đặt giá khuyến mãi

 TÀI LIỆU

Tìm hiểu về hành vi khách hàng và cách tăng lượng truy cập

 TÀI LIỆU

Ngày 2: Công cụ hỗ trợ NBH

 

Cách đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi

 

TÀI LIỆU

VIDEO

 

Hướng dận thiết kế gian hàng

 

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

 

Cách đọc những chỉ số phân tích bán hàng

 

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

 

Cách tạo gói sản phẩm ưu đãi

 

TÀI LIỆU

VIDEO

 

Cách sử dụng công cụ trao đổi thông tin với khách hàng

 

TÀI LIỆU

VIDEO

 

Seller Center app

TÀI LIỆU
Ngày 3: Xử lý đơn hàng

 

Cách xử lý đơn hàng bởi Lazada

TÀI LIỆU

LỚP HỌC
  Xử lý đơn hàng với hình thức giao hàng tại nơi nhận hàng của đơn vị vận chuyển (DO)  

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

 

Xử lý đơn hàng với hình thức vận chuyển đến lấy hàng (DS)

 

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

 

Quy chuẩn đóng gói hàng

 

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

 Ngày 4: Thanh toán/tài chính

 

Quy trình thanh toán

 TÀI LIỆU

 

Báo cáo tài chính

 

TÀI LIỆU

VIDEO

LỚP HỌC

Ngày 5: Đảm bảo chất lượng vận hành

 

Hệ thống ưu đãi cho NBH

 

TÀI LIỆU

LỚP HỌC

  Chỉ số OVL  

TÀI LIỆU

LỚP HỌC

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful