Cách phân quyền cho tài khoản trên hệ thống

Lam Quang Vinh

Vui lòng thực hiện theo các bước sau để có thể tạo email phân quyền trên hệ thống.

- Bước 1: Vào Seller center, nhập chọn vào ô Seller Name (ảnh 1)

- Bước 2: Chọn "Quản lý người dùng"

- Bước 3: Chọn "Thêm người sử dụng"

-Bước 4: Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang mới, Điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu và nhập chọn "Lưu" để hoàn tất.

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful