Hướng dẫn tạo SPU

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Thay đổi dữ liệu SPU:

Nếu bạn nhận thấy dữ liệu trong một SPU chưa chính xác, bạn có thể gửi yêu cầu thay đổi thông tin dữ liệu theo thông tin mẫu sau. Yêu cầu này sẽ được bộ phận nội dung tại Lazada phê duyệt lần nữa, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn nếu yêu cầu này được phê duyệt.

Bước 1: Nhấn vào mục " Vui lòng nhấn tại đây để tạo yêu cầu về thay đổi dữ liệu mới"

 

 

Bước 2: Mục trên sẽ dẫn bạn đến mẫu thông tin sau. Vui lòng điền đầy đủ chính xác thông tin tại mẫu này và nhấn "Gửi mẫu".

Mẫu form điền thông tin: https://lazadacontent.formstack.com/forms/spu_correction_request_vn

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful