Những nội dung bắt buộc của sản phẩm

Lam Quang Vinh

1) Những nội dung nào là bắt buộc? Làm thế nào để xác nhận những yếu tố đó?

 • Yếu tố bắt buộc là những yêu tố cụ thể mà một người bán phải làm trong khi:
  • Tạo mới 1 SKU
  • Chọn mục " Chỉnh sửa chi tiết" cho 1 SKU trên SC

 

 • Những yếu tố bắt buộc có thể là - văn bản bất kì, giá trị bất kì, một hoặc nhiều sự lựa chọn.
 • Trong trang chi tiết của SKU, yếu tố bắt buộc sẽ xuất hiện dấu ‘*’ bên cạnh.

 

2) Những yêu tố bắt buộc ảnh hướng như thế nào đến hệ thống Sellercenter? Cho những trường hợp tạo mới SKU/ cập nhật?

 • Khi nhà cung cấp muốn lưu 1 SKU trong mục "Chỉnh sửa chi tiết" mà không điền đầy đủ những mục bắt buộc, SC sẽ: 
  • Không cho phép nhà cung cấp lưu SKU
  • Tô đỏ những mục bắt buộc chưa được điền và hiện lên 1 tin nhắn thông báo.

 • Sự thay đổi hàng tồn kho và giá sản phẩm
  • Sự thay đổi số lượng tồn kho và giá sản phẩm được cho phép cho những SKU đã được tạo mà không có những yêu tố bắt buộc được điền, miễn sao đươc thực hiện trên màn hình chính quản lý sản phẩm.

3)  Những yếu tố bắt buộc ảnh hướng như thế nào đến hệ thống Sellercenter? Khi tạo SKU/ cập nhật bằng tệp CSV?

 • Cập nhật cho những SKU đang tồn tại
 • Nếu những yêu tố được đề cập như tiêu đề trong tệp CSV, nó không thể có một giá trị rỗng. Nếu nhà bán hàng cố tải lên 1 giá trị rỗng, nhà bán hàng sẽ thấy lỗi sau đó cho những SKU cụ thể ( những SKU còn lại sẽ được cập nhật )

Trường WashingCapacity ( SKU nhà cung cấp: BWF5712A) với giá trị "Có vấn đề: WashingCapacity không thể bỏ trống"

Theo đó WashingCapcity là 1 yếu tố bắt buộc.

 • Tuy nhiên, nếu không được đề cập trong tệp và nó rỗng, cho 1 SKU, thì SKU đó sẽ vẫn được cập nhật với những giá trị trong tệp CSV. Như vậy nhà bán hàng có thể dùng tệp CSV để cập nhật giá và hàng tồn kho đến những đang tồn tại mà không có vấn đề gì hết.
 • Cho những SKU mới
 • Nếu nhà cung cấp muốn tạo mới 1 SKU, ngay cả khi những mục bắt buộc không có trong tiêu đề, nhà bán hàng vẫn có thể nhận được 1 tin nhắn báo lỗi báo phải điền vào những giá trị bên dưới.
   
  Field Capacity với giá trị '' có vấn đề: Capacity không thể bỏ trống 
 • Cho những SKU được tải lên 1 loạt, nhà bán hàng nên dùng tệp PIF.

Product Import -> Product creation by category 
PIF là 1 tệp Excel, có thể giúp nhà cung cấp tải 1 loạt SKU. Những yếu tố bắt buộc sẽ được tô vàng trong tệp PIF. 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful