Tại sao không nên duyệt “Sẵn sàng giao đi” ảo ?

Lam Quang Vinh

  • Nhà cung cấp duyệt “Sẵn sàng giao đi” ảo sẽ bị áp dụng phí phạt và bị tính phí mặc định vì đã tạo nên trải nghiệm tiêu cực đến khách hàng và kéo dài thời gian hàng hóa vận chuyển đến khách hàng.
  • Đối tác vận chuyển đã lên kế hoạch đến lấy hàng dựa trên những sản phẩm nhà cung cấp đã duyệt “ Sẵn sàng giao đi” , và việc duyệt “ Sẵn sàng giao đi” ảo khiến cho kế hoạch trên không hiệu quả khi đơn hàng/sản phẩm chưa được đóng gói sẵn sàng để giao hàng
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful