Nghi vấn về độ chính hãng của thương hiệu sản phẩm. Vui lòng liên hệ bộ phận PSC để được hỗ trợ nếu đây là sản phẩm chính hãng.

Bộ phận hỗ trợ đối tác

Định Nghĩa

  • Lazada không kinh doanh các mặt hàng nhái, hàng giả, hàng dựng, các sản phẩm sao chép và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay tổ chức. 

Lời khuyên

  • Hãy đảm bảo sản phẩm của bạn tuân thủ các nguyên tắc trong việc bán hàng chính hãng. Nếu vi phạm, bạn có khả năng phải chịu phí phạt cũng như các hình thức phạt như giới hạn đơn hàng và tạm khóa gian hàng. 

Hướng dẫn:

  • Nếu sản phẩm của bạn là hàng chính hãng, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ nhà cung cấp PSC để được hỗ trợ. 

 

Was this article helpful? 0 out of 1 found this helpful