Cách in tem vận chuyển và chọn "Sẵn sàng giao đi" cho nhiều đơn hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Vào mục Đơn hàng và chọn Quản lý đơn hàng

 

Để in tem vận chuyển cho nhiều đơn hàng

Click chọn những đơn hàng cần in tem vận chuyển vàchọn In tem vận chuyển cho các sản phẩm được chọn

 

Để duyệt sẵn sàng giao đi cho nhiều đơn hàng

Click chọn những đơn hàng cần duyệt Sẵn sàng giao đi và chọn Sẵn sàng giao đi

 

Các khóa học trực tuyến tại học viện Lazada tại: https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/courses/

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful