Cách đăng ký bán hàng trên Lazada.vn

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để trở thành nhà bán hàng trên hệ thống của Lazada, anh/chị vui lòng đăng ký thông tin theo mẫu dưới tại [LINK]

NBH được đăng ký 1 trong 2 loại hình kinh doanh:

  • Cá nhân (Cá Nhân từ 18 tuổi trở lên và có CMND còn thời hạn.)
  • Nếu nhà bán hàng là “Công ty” hoặc “Hộ kinh doanh”, NBH chọn loại hình “Công ty” và sau đó điều chỉnh ở bước kế tiếp

    Lưu ý: nếu NBH đã chọn hình thức cá nhân, sang bước kế tiếp sẽ không thể thay đổi thành công ty hoặc hộ kinh doanh.

NBH sẽ được chuyển sang giao diện mới để cập nhật thông tin, bao gồm 4 bước:

-Cập nhật thông tin địa chỉ

-Thông tin kinh doanh

-Nhập thông tin tài khoản ngân hàng

-Đăng tải sản phẩm

Cập nhật thông tin địa chỉ: điền chính xác thông tin địa chỉ và bấm duyệt

Cập nhật Thông tin kinh doanh:

Nhập thông tin tài khoản ngân hàng

Lưu ý: NBH phải cập nhật đầy đủ và chính xác các trường yêu cầu, trong TH seller cập nhật thiếu, báo seler chỉnh sửa trong mục Thông tin nhà bán hàng trên SC

 

 

 

 

Was this article helpful? 1 out of 1 found this helpful