Nhà bán hàng có thể điều chỉnh hình ảnh sau khi đăng tải hay không?

cong.nguyen

Nhà bán hàng hoàn toàn có thể sử dụng công cụ điều chỉnh hình ảnh với các chức năng như phóng to, thu nhỏ, xoay hình, và cắt hình ảnh theo các bước bên dưới

  • Bổ sung 1 sản phẩm
  • Quản lý sản phẩm à Quản lý hình ảnh của sản phẩm
  • Quản lý hình ảnh

Ứng dụng cắt hình ảnh hiện tại sẽ không áp dụng cho những hình ảnh đã được duyệt chất lượng nội dung. Công cụ này cũng không thay thế cho việc điều chỉnh hình ảnh đã tắt với số lượng nhiều

  1. Chọn biểu tượng hình bút chì trên khung hình ảnh:

  1. Ấn vào nút điều chỉnh chức năng phóng to, thu nhỏ, và xoay hình để điều chỉnh phạm vi cắt của hình ảnh và sau đó chọn “ Cắt “. Độ dài và rộng của hình ảnh sẽ phải tương đương là 500px x 500px:

 

     3. Chọn "Kết thúc" để lưu lại hình ảnh đã chỉnh sửa. Và việc này sẽ kích hoạt quá trình kiểm tra chất lượng.Điều cần lưu ý rằng nhân viên kiểm tra chất lượng của Lazada có thế thực hiện việc cắt hình ảnh này để đẩy nhanh quá trình kiểm tra chất lượng:

 

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful