Cách thực hiện hủy đối với đơn hàng nằm ngoài khu vực giao nhận

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Đối với đơn hàng hủy với lý do ngoài khu vực giao hàng chỉ được áp dụng cho hình thức tự vận chuyển Seller Delivery (Nhà bán hàng tự giao hàng).

Các sản phẩm đăng bán trên Website của Lazada hiện tại theo hình thức Nhà bán hàng tự giao sẽ ghi rõ giới hạn khu vực giao như: "Giao hàng trong khu vực nội thành Hồ Chí Minh - hoặc Hà Nội". Nếu sản phẩm của bạn chưa được cập nhật thông tin này xin vui lòng báo bộ phận quản lý ngành hàng của bên mình để được cập nhật thông tin sản phẩm sớm

Đơn hàng sau đó sẽ bị hủy với lý do ngoài khu vực vận chuyển giao nhận sau khi Nhà bán hàng cung cấp đơn hàng cho bộ phận hỗ trợ Đối tác của Lazada.vn 

Cách thức thông báo cho PSC về việc hủy đơn hàng: 

Nếu nhà bán hàng là Seller delivery (Nhà bán hàng tự giao hàng)– vui lòng không chuyển shipped cho các đơn hàng và thông báo cho PSC qua đường link xác nhận đơn hàng để được hỗ trợ chuyển hủy trên hệ thống : http://www.lazada.vn/sellercenter-verification/

Nếu nhà bán hàng sử dụng hình thức vận chuyển bằng các đơn vị giao nhận do Lazada chỉ định: vui lòng không chuyển Sẵn sàng giao đi cho các đơn hàng và thông báo cho PSC qua đường link xác nhận đơn hàng để được hỗ trợ chuyển hủy trên hệ thống: http://www.lazada.vn/sellercenter-verification/

 

Các khóa học trực tuyến tại học viện Lazada tại: https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/courses/

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful