Nhà bán hàng cần phải làm gì nếu chọn sai đơn vị vận chuyển khi duyệt đơn hàng?

cong.nguyen

Trong trường hợp nhà bán hàng cập nhật sai đơn vận chuyển thì vui lòng cung cấp mã số đơn hàng cụ thể, tên vận chuyển và hình thức vận chuyển đang sử dụng qua email hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ đối tác để có thể hỗ trợ chỉnh sửa ( nếu được ) hoặc có hướng xử lý phù hợp nhanh cho Nhà bán hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful