Nhà bán hàng muốn hủy đơn hàng vì lỗi hệ thống thì phải làm như thế nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Trường hợp lỗi hệ thống chỉ áp dụng khi sản phẩm của nhà bán hàng đã ngừng kích hoạt hoàn toàn trên hệ thống nhưng khách hàng vẫn có thể đặt hàng thành công và phát sinh đơn hàng trên hệ thống Seller Center, PSC Lazada sẽ hỗ trợ hủy đơn hàng cho đối tác và không áp dụng phí phạt mặc định căn cứ trên hợp đồng. 

(*) Lưu ý: nhà bán hàng vui lòng gửi email và liên hệ trong 48h để được hỗ trợ sớm, tránh tình trạng tồn đọng đơn hàng trên hệ thống. Vui lòng thông báo đến PSC để được hỗ trợ qua hộp thư partnersupport@lazada.vn để thông báo đơn hàng. 

Tham khảo các khóa học trực tuyến tại học viện Lazada University 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful