Thời gian để khiếu nại tình trạng các đơn hàng hoàn về

cong.nguyen

Hiện tại, thời gian quy định yêu cầu kiểm tra tình trạng các đơn hàng chưa được hoàn về nhà cung cấp được giới hạn theo thời gian quy định bên dưới:

-Đối với hàng hóa thông qua đơn vị vận chuyển thứ 3:

+GHN ( Giao hang nhanh ): thời gian khiếu nại hàng hoàn trả là 3 tháng

+Viettel: thời gian khiếu nại hàng hoàn trả là 3 tháng

+VN Post: thời gian khiếu nại hàng hoàn trả là 3 tháng

+LEX: thời gian khiếu nại hàng hoàn trả là 3 tháng

+Ninja Van: thời gian khiếu nại hàng hoàn trả là 3 tháng

+Giao Hàng Tiết Kiệm: thời gian khiếu nại hàng hoàn trả là 1 tháng

+247: thời gian khiếu nại hàng hoàn trả là 3 tháng

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful