Nhà bán hàng có thể thay đổi địa chỉ lấy hàng được không?

cong.nguyen

Hiện tại, đối với nhà bán hàng theo hình thức vận chuyển đến lấy hàng của LEX và VN Post đều có thể yêu cầu thay đổi địa chỉ của bên mình

Nhà bán hàng sẽ gửi email địa chỉ lấy hàng mới cho bộ phận Hỗ trợ nhà bán hàng của Lazada ( PSC ) để có thể được cập nhật sớm trong ngày làm việc hành chính

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful