Nhà bán hàng phải làm gì khi khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng ?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nếu quý đối tác đã có xác nhận từ khách hàng, vui lòng thông báo cho PSC qua đường link xác nhận đơn hàng để được hỗ trơ : http://www.lazada.vn/sellercenter-verification/

Hướng dẫn chi tiết  (Tải tại đây)

Một vài dịch vụ hỗ trợ: 

Để được xác nhận tất cả các đơn hàng, quý đối tác có thể liên hệ người quản lý ngành hàng để đăng kí sử dụng dịch vụ xác nhận đơn hàng với chi phí là 3000 đồng cho 1 đơn hàng.

Hãy tham khảo các khóa học trực tuyến tại học viện Lazada University 

Was this article helpful? 0 out of 1 found this helpful