Công cụ xác nhận đơn hàng là gì?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nếu quý đối tác có đơn hàng cần xác nhận từ khách hàng, vui lòng nhập thông tin mã số đơn hàng theo đường dẫn dưới đây http://www.lazada.vn/sellercenter-verification để được hỗ trợ cập nhật đúng trạng thái trong thời gian sớm nhất. 

Hướng dẫn chi tiết  (Tải tại đây)

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful