Nhà bán hàng sẽ phải làm gì khi gói hàng cho một đơn đặt hàng với nhiều món hàng vượt quá giới hạn kích thước của vận chuyển?

cong.nguyen

Thông thường, nếu có nhiều món hàng trong một đơn đặt hàng, Lazada khuyến khích đóng gói tất cả món hàng đó trong cùng một kiện hàng nếu có thể.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà bán hàng có thể cần sử dụng nhiều gói hàng. Vui lòng nhấp chọn biểu tượng dấu cộng (+) cạnh số đơn đặt hàng và nhấp chọn “Giao hàng" riêng biệt cho mỗi món hàng để nhập vào mã số vận đơn. Đừng nhấp chọn “Giao tất cả”.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh giới hạn của gói hàng và 3PL sẽ tính thêm phí cho những món hàng quá khổ. Với FBL, quá trình vận chuyển sẽ được quản lý trực tiếp bởi Lazada nên nhà bán hàng không cần quan tâm đến việc vượt quá kích thước của đơn hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful