Nhà bán hàng nên làm gì nếu dịch vụ vận chuyển vẫn chưa đến lấy các đơn đặt hàng sau khi đã đóng gói xong?

cong.nguyen

Nếu đơn hàng của nhà bán hàng vẫn chưa được vận chuyển đến lấy, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ nhà bán hàng (partnersupport@lazada.vn) hoặc (08) 7303 1177 để được hỗ trợ theo dõi các vấn đề phát sinh này

Với FBL, quá trình vận chuyển được quản lý bởi Lazada, nên nhà bán hàng không cần phải phối hợp với nhà vận chuyển.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful