Tôi đã vận chuyển đi một đơn đặt hàng, và trạng thái đã được cập nhật là "Đang giao", nhưng sau đó lại cập nhật "Giao không thành công". Vậy hàng hóa của tôi sẽ xử lý ra sao?

cong.nguyen

Đối với đơn hàng đã chuyển giao cho vận chuyển nhưng sau đó giao không thành công với các lý do (giao không thành công, khách đổi ý, không liên hệ được..) thì sẽ được vận chuyển hoàn về lại nhà bán hàng

Đối với trường hợp khách hàng hoàn trả hàng hóa về lại kho Lazada với lý do ( lỗi kỹ thuật, đã qua sử dụng, thiếu phụ kiện..) thì trong vòng 7 ngày tính từ thời gian kho Lazada tiếp nhận thì đơn hàng này sẽ vận chuyển về nhà bán hàng trong khoản thời gian này

Với hình thức FBL, vui lòng chú ý rằng quá trình vận chuyển và giao hàng sẽ được phối hợp trực tiếp bởi Lazada. Đơn hàng giao không sẽ được hoàn về nhập kho và bán tiếp. Đối với trường hợp lỗi kỹ thuật, sản phẩm có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc lý do khác thì sẽ được Lazada hoàn về lại nhà bán hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful