Nhà bán hàng nên làm gì nếu nhập sai mã số vận đơn (Tracking ID) trên Seller Center?

cong.nguyen

Mã số vận đơn (Tracking ID) nếu nhập sai thì không thể được thay đổi được trên hệ thống Seller Center.

Trong trường hợp này vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ nhà cung cấp qua email partnersupport@lazada.vn hoặc qua hotline (08) 7303 1177  để có thể hỗ trợ cập nhật lại đúng mã số vận đơnTracking ID.

Với FBL, nhà bán hàng không cần nhập vào bất kỳ mã số vận đơn "Tracking ID" nào, bởi vì quá trình vận chuyển hàng hóa được quản lý trực tiếp bởi Lazada

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful