Làm thế nào để yêu cầu vận chuyển đến lấy các đơn đặt hàng?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Đối với hình thức giao nhận vận chuyển đến lấy hàng "Drop-shipping"

Hiện tại, đối với gian hàng theo hình thức giao nhận vận chuyển đến lấy hàng "Drop-shipping", nhà bán hàng không cần phải liên hệ bên vận chuyển để thực hiện đơn hàng mà Lazada sẽ hỗ trợ như sau:

Nhà bán hàng chỉ cần thao tác duyệt Sẵn sàng giao đi cho các đơn hàng cần giao.

Nếu đơn hàng được đặt trước 14h  Nhà bán hàng cần đóng gói hàng đầy đủ và chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi trước 23h59 trong ngày 
Nếu đơn hàng được đặt sau 14h  Nhà bán hàng cần đóng gói hàng và chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi trong vòng 24h tiếp theo 

Những đơn hàng đã duyệt trên hệ thống,nhà bán hàng vui lòng đảm bảo việc đóng gói được thực hiện đầy đủ 100% .

Trong trường hợp không có vận chuyển đến lấy hàng và dẫn đến giao hàng chậm trễ, bạn có thể liên hệ qua email partnersupport@lazada.vn hoặc qua hotline: (08) 7303 1177

 

Với hình thức giao nhận ra Bưu điện "Drop off"

Sau khi chọn "Sẵn sàng giao đi" - nhà bán hàng sẽ phải mang hàng ra Bưu cục/ hoặc bộ phận nhân hàng của Lex trong thời gian làm việc hành chính, và đảm bảo đơn hàng được xử lý giao đi trong vòng 48 giờ. 

Lưu ý khi đưa hàng cho bất cứ bộ phận giao nhận theo sự chỉ định của Lazada, quý đối tác vui lòng giữ lại biên bản nhận hàng. 

 

Xem thêm thời gian vận chuyển của đơn vị vận chuyển tại Đây 

Tham khảo các khóa học Tổng quan về giao hàng tại Đây

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful