Mã vận đơn được sử dụng và cập nhật trên hệ thống như thế nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Mã vận đơn sẽ được hệ thống cập nhật tự động cho từng đơn hàng với mục đích dễ dàng quản lý việc vận chuyển các đơn hàng từ đơn vị vận chuyển.

Quý đối tác cũng có thể kiểm tra hành trình kiện hàng trong hành trình vận chuyển của từng đơn vị vận chuyển để xem hành trình kiện hàng giao cho khách hàng. 

Với hình thức FBL, nhà bán hàng không cần nhập vận đơn mà Lazada sẽ quản lý việc cập nhật và giao nhận hàng hóa

 

1. Xác định Đơn vị giao hàng:
Sau khi Nhà Bán Hàng chuyển trạng thái đơn hàng sang "Sẵn sàng giao đi", trong phần thông tin đơn hàng sẽ hiển thị:
1. Đơn vị nhận hàng - Là đơn vị tiếp nhận đơn hàng của bạn.
2. Đơn vị giao hàng - Là đơn vị sẽ giao hàng của bạn đến tay khách hàng
3. Tracking code - Là mã theo dõi đơn hàng
2. Nhận Tracking code trên website của đơn vị giao hàng

Với Đơn vị giao hàng đã xác nhận ở trên, Nhà bán hàng vui lòng truy cập trang web tương ứng và nhập Tracking code (mã theo dõi) để kiểm tra hành trình đơn hàng.

DANH SÁCH WEBSITE THEO DÕI HÀNH TRÌNH ĐƠN HÀNG

 

STT Đơn vị giao hàng Link
1 Vinacapital https://vncpost.com/hanh-trinh-don-hang
2 Giao hàng nhanh https://5sao.ghn.vn/Tracking/ViewTracking
3 Vietnampost http://www.ems.com.vn/
4 DHL http://www.dhl.com.vn/en/ecommerce/business_custom...
5 Netco https://netco.com.vn/tra-van-don.html
6 Ship60 Liên hệ PSC
7 Lazada Express http://lex.vn

 

 

 

 

 

 
 
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful