Mã vận đơn được sử dụng và cập nhật trên hệ thống như thế nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Mã vận đơn sẽ được hệ thống cập nhật tự động cho từng đơn hàng với mục đích dễ dàng quản lý việc vận chuyển các đơn hàng từ đơn vị vận chuyển.

Quý đối tác cũng có thể kiểm tra hành trình kiện hàng trong hành trình vận chuyển của từng đơn vị vận chuyển để xem hành trình kiện hàng giao cho khách hàng. 

Với hình thức FBL, nhà bán hàng không cần nhập vận đơn mà Lazada sẽ quản lý việc cập nhật và giao nhận hàng hóa

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful