Quy trình thực hiện biên bản hoàn trả hàng được áp dụng và sử dụng như thế nào?

cong.nguyen

Đối với các hàng hóa trả về bởi khách hàng về kho Lazada với thông tin hàng hóa bị hư hại, lỗi kỹ thuật, sai thông tin sản phẩm, hoặc các lý do khác sẽ được bộ phận hoàn hàng của Lazada tiếp nhận và thực hiện trả hàng về lại nhà bán hàng sau đó.

Bước 1: Khi hàng hóa được trả về, nhà bán hàng sẽ đồng kiểm tình trạng hàng hóa với nhân viên giao nhận trả hàng. Nhà bán hàng vui lòng cập nhật 3 hình ảnh về hiện trạng của kiện hàng về tình trạng kiện hàng khi nhận về, quy cách đóng gói của sản phẩm trong kiện, chi tiết đóng gói trong kiện hàng.

Bước 2: Nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin trong biên bản bồi thường được đính kèm trong thùng hàng hoặc có thể tải Biên bản bồi thường hư hại bên dưới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin khiếu nại, đính kèm biên bảo bồi thường, hình ảnh sản phẩm vào biên bản online "Hoàn hàng hư hại" tại đây.

Hệ thống sẽ tự động gửi email cho bộ phận PSC và cung cấp cho nhà bán hàng mã số hỗ trợ.

 

Was this article helpful? 1 out of 1 found this helpful