Làm thế nào để thêm videos vào mục Mô tả sản phẩm chi tiết?

cong.nguyen

Nếu nhà bán hàng muốn chèn một video từ youtube, nhấp chọn "Share" và "Embed". Còn các videos ở những nơi khác, phải đảm bảo rằng bạn tạo được embed code sử dụng iframe tags. Trong vùng Product Description, nhấp chọn biểu tượng "HTML" và chèn HTML embed code của video. Đảm bảo rằng HTML Source Code mode được bật trước khi lưu, bằng cách nhấp chọn vào biểu tượng HTML (nếu trước đó bạn không vào HTML Source Code mode). Hoặc cách khác, bạn có thể copy một phần URL của video bắt đầu từ "www.youtube.com..." (không bao gồm dấu “) và dán vào phần “Video URL” tại “Mô tả sản phẩm chi tiết” mục “Mô tả thông tin” khi thêm sản phẩm

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful